*به گزارش 'هلث'، آلو و هلو قادر به انهدام مهاجم‌ترین نوع
سلول‌های سرطان
سینه هستند. این دو میوه خطرناکترین سلول‌های سرطانی را ازبین
می برند ولی
جالب است بدانید کوچکترین آسیبی به سلول‌های سالم مجاور وارد
نمی‌کنند.*
*طبق گزارش محققان دو پلی فنول ( مواد شیمیایی گیاهی ) منجر
به مرگ سلول‌های
سرطانی می‌شوند. فنول ها ترکیبات آلی هستند که به طور خاص در
میوه‌ها یافت
می‌شوند.*
*آنتی‌اکسیدان‌های موجود در آلو و هلو و همچنین زغال‌اخته و
تمشک برای درمان
سرطان بسیار مفید هستند و استفاده از این منابع طبیعی درمانی
توصیه می‌شود.*
*مزیت این روش نسبت به شیمی درمانی در این است که استفاده از
این دو ماده
غذایی بر خلاف شیمی ‌درمانی هیچ آسیبی به سلول‌های سالم وارد
نمی کند
/ 0 نظر / 27 بازدید