# پنیرک_با_نام_علمی_malva_sylvestris_در_عربی_خبازی_ن
پنیرک با نام علمی Malva sylvestris در عربی خبازی نامیده می شود. گیاهی است علفی، به ارتفاع تا 60 سانتی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 104 بازدید