دلیل عدم مصرف غلات نیز چندین است که از مهمترین آنها اینکه این مواد در اثر کشاورزی دچار تغییرات فراوان گردیده از فرم طبیعی و اصلی خود خارج گردیده،بنابراین در بدن خاصیت بلغم زایی دارند .

تنها دو یا سه عدد از غلات هنوز دست نخورده مانده یا کمتر دست خورده اند که از آن جمله ارزنمی باشد. همچنین کینوا و آمارات که بسیار مغذی بوده کمتر خاصیت اسیدی وبلغم زایی دارند

/ 0 نظر / 22 بازدید