همه مغزها و دانه ها حداقل به مدت 12 ساعت تا 24 ساعت در آب باشند پس از آن میتوانید آب آنرا برای آبیاری باغچه یا گیاهانتون استفاده کنید و مغزها و دانه ها را مصرف نموده و یا بگذارید دو سه روز دیگر بمانند تا به جوانه تبدیل گردند.

دلیل خیس دادن دانه ها و مغزها چندین است که مهمترین آن فعال کردن آنزیمهای موجود در این مواد است.آنزیمها سپس به هضم پروتئین ، چربی و کربو هیدراتهای درون مغزها و دانه ها پرداخته آنها را به شکل مواد ساده و قابل دسترس برای بدن تبدیل می کنند .

خیس دادن دانه ها و مغزها میزان چربی آنها را کاهش داده ،مواد قندی را به قند ساده ، پروتئینها را به اسید های آمینه و مواد چربی را بصورت اسیدهای چرب قابل دسترس برای بدن انسان در میاورد.

خیس دادن همچنین بازدارنده های موجود دراین مواد که از جذب ویتامینها و مواد معدنی در بدن جلوگیری می کنند را غیر فعال می نماید

/ 0 نظر / 27 بازدید