گیاه

داورهای بند آورنده خونریزی یا ضد خونریزی Anti hemorrhage or Haemostatic

نسخه های تک دارویی

نسخه شماره 1- داروی ضد خونریزی

دارو : صمغ عربی ( Acacia arabica)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2- داروی ضد خونریزی های اعضای داخلی بدن

دارو : تمام گیاه آژوکا ( Ajuca reptance)
مقدار ممصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3- داروی ضد خونریزی تمام اعضای بدن بویژه ضد خونریزی سینه و ریه

دارو : ریشه انجبار ( Polygonum bistorta)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4- دارو جهت جلوگیری از خونریزی بینی

دارو : گل خشک شده درخت چنار ( Platanus orientalis)
طرز تهیه و استعمال :به صورت پودر تهیه و در بینی ریخته شود .

نسخه شماره 5- جهت جلوگیری از خونریزی

دارو : پوست گیاه شاه بلوط ( Castanea sativa)
مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6- جهت جلوگیری از خونریزی های داخلی

دارو : برگ یا ریشه یا دانه تمام گیاه گزنه ( Urtica unrens)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7- جهت جلوگیری از خونریزی های داخلی

دارو : تمام گیاه علف نقره ای ( Potentilla anserina)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8- داروی معالج خونریزی ها

دارو : برگ مورد ( Myrtus commnis)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل


/ 3 نظر / 23 بازدید
سارا

سلام برای قطع شدن خونریزی قاعدگی چه مواد خوراکی میتوان مصرف کرد ؟ ممنون

برای خونریزی کلیه کدوم داروموثرتره

لطفلا شماره تماس لطف کنید