گیاه

نسخه محرک معده
ریشه اگیر ترکی-------------یک قسمت
گیاه پاخری------------------یک قسمت
گیاه افسنتین-----------------یک قسمت
گیاه قنطوریون---------------دو قسمت


طرز تهیه و مقدار مصرف:

یک قاشق چای خوری از مخلوط فوق را با یک فنجان آب جوش مخلوط کرده و نیم ساعت قبل از غذا یک فنجان میل شود.

نسخه مقوی معده
دانه انیسون خرد شده --------یک قسمت
دانه شوید خرد شده-----------یک قسمت
دانه رازیانه خرد شده--------یک قسمت
دانه زیره خرد شده----------یک قسمت
برگ نعناع خشک شده------یک قسمت


طرز تهیه و مقدار مصرف:
یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را با یک هشتم (8/1) لیتر آب جوش مخلوط کرده و جرعه جرعه همراه با غذا میل شود .
نسخه اشتها آور
نسخه هفت – داروی اشتها آور

تنطور روبارب-----------5 گرم
تنطور نواوومیک---------5 گرم
تنطور بلادن--------------5 گرم


طرز تهیه و مقدار مصرف:
نسخه اشتها آور (*)

سنبل الطیب-----------------10 گرم
قرفه------------------------10 گرم
قرنفل-----------------------10 گرم
دارچین---------------------10 گرم
قافله------------------------10 گرم
انیسون---------------------5 گرم
تخم کرفس------------------5 گرم
زیره کرمانی----------------3 گرم
مصطکی--------------------3 گرم
نعناع خشک-----------------3 گرم
عود-------------------------3 گرم
فلفل-------------------------10 گرم
عسل------------------------250 گرم


داروهای فوق را باهم مخلوط کرده و سپس 20 تا 60 قطره قبل از غذا مصرف مینمایند.
  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱