گیاه

داروهای معالج زخم و سوختگی ِDrug promote healing of wound and ulcer

نسخه های تک دارویی

نسخه شماره 1- دارو جهت درمان سوختگی با آتش

دارو : برگ خشک شده درخت چنار ( Plantanus orientalis)
طرز تهیه و استعمال : برگها را سائیده و روی موضع پاشیده شود .

توجه : این دارو بطور کلی جهت خشک کردن زخمها مورد استفاده قرار می گیر د.

نسخه شماره 2- دارو جهت درمان سوختگی با آتش

دارو : میوه نارس زیتون ( Olea euroepea)
طرز تهیه و استعمال : میوه ها را له کرده بصورت ضماد در موضع استعمال کنید .

نسخه شماره 3- دارو جهت درمان سوختگی با آتش

دارو : روغن کنجد ( Sesamum indicum)
روش و مقدر مصرف : روغن کنجد را بلافاصله بعد از سوختگی به محل سوختگی بمالید .

نسخه شماره 4- دارو جهت درمان سوختگیها و زخمها

دارو : سرشاخه ها گلدار یا برگ گیاه علف چای (هوفاریقون ) (Hypericum perforatum)
طرز تهیه و استعمال : بصورت پماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 5- دارو جهت درمان سوختگی با آتش و زخمهای بزرگ

دارو : برگ تازه لبلاب ( عشقه ) ( Hedra helix )
طرز تهیه و استعمال : بصورت پماد در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 6- دارو معالج سوختگیها با آتش

دارو : روغن تخم کتان (Linum usitatissimum)
روش استعمال : در موضع استعمال شود .

نسخه شماره 7- دارو معالج زخمها بویژه زخمهای دیر علاج و زخمهای عمیق

دارو : اسانس بابونه اصلی ( Matricaria chamomilla)
روش استعمال : در موضع مالیده شود .

توجه : این دارو همچنین جهت معالجه زخمهای بیخ ران و سوختگیها نیز استعمال می شود .

نسخه شماره 8- دارو جهت رفع آماس و التیام زخمها

دارو : برگ یا ریشه یا تمام گیاه گل خطمی ( Althaea officinalis)
طرز تهیه و استعمال : به صورت ضماد در موضع استعمال کنید .

نسخه شماره 9- داروی آرام کننده و خنک کننده پوست سوخته در اثر آتش یا آفتاب زدگی

دارو : روغن زیتون ( Olea europea)
طرز تهیه و استعمال : در موضع سوختگی یا آفتاب زدگی مالیده شود .

توجه : این دارو علاوه بر این در مورد مارگزیدگی و گزش حشرات و همچنین درمان استسقا و آب آوردن نسوج بصورت موضعی مورد استعمال قرار می گیدر .

نسخه شماره 10-

دارو : برگ یا ریشه یا تمام گیاه پنیرک ( Malva silvestris)
مقدر استعمال : 30 تا 50 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت جوشانده در یک لیتر آب تهیه و سپس جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .

نسخه شماره 11- دارو جهت معالجه زخمها و بریدگیها

دارو : تنتور ریزوم یا تمام گیاه همیشه بهار کوهی ( تنباکوی کوهی ) ( Arnica montana)
طرز تهیه و استعمال : تنتور را با آب به نسبت 1 به 2 یا 1 به 3 رقیق کرده و سپس جهت شستشوی زخمها و بریدگیها استعمال شود .

نسخه شماره 12- دارو ی التیام دهنده و معالج زخمها

دارو : تنور گل همیشه بهار ( Calendula officinalis)
طرز تهیه و استعمال : با مقدری آب مقطر رقیق کرده و زخم را با آن شستشو کنید .

نسخه شماره 13- دارو جهت معالجه سوختگیهای ساده

دارو : پیاز ( Allium cepa)
طرز تهیه و استعمال : پیاز را له کرده روی موضع قرار دهید .

نسخه شماره 14- دارو ی معالج زخمها

دارو : گل گیاه شاه بلوط هندی ( Aesculus hipocastanum)
مقدر استعمال : 20 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت دم کرده در یک لیتر آب تهیه و جهت شستشوی زخمها استعمال شود .

نسخه شماره 15- دارو ی التیام دهنده زخمها

دارو : قسمت گوشتدار میوه گردو ( پوسته خارجی ) (Juglans regia)
مقدر استعمال : 50 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت جوشانده در یک لیتر آب تهیه و جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .

نسخه شماره 16- دارو ی معالج زخمها

دارو : تخم شنبلیله ( Trigonella foenum-graecum)
طرز تهیه و استعمال : بصورت جوشانده تهیه و جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .

نسخه شماره 17- دارو ی جهت درمان زخمها

دارو : برگ دردوست (عشقه ) ( Hedra helix)
مقدر استعمال : 15 گرم
طرز تهیه : بصورت دم کرده در یک لیتر آب و جهت شستشوی زخمها استعمال کنید .

نسخه شماره 18- دارو ی معالج زخمهای دیر جوش

دارو : ریشه زنبق ( Iris florentia)
طرز تهیه و استعمال : ریشه های تمیز را بصورت پودر درآورده و سپس روی زخمها بپاشید .

نسخه شماره 19- دارو ی معالج زخمها

دارو : گل گیاه علف ماهور ( Verbascum thapsus)
طرز تهیه و استعمال : بصورت دم کرده تهیه و جهت شستشوی زخمها توصیه نموده اند .

نسخه شماره 20- داروی ضد عفونی کننده و التیام دهنده زخمها

دارو : برگ گیاه زبان گنجشک ( Fraxinus excelsior)
مقدر استعمال : 3 تا 5 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت ضماد تهیه و استعمال کنید .

نسخه شماره 20- داروی ضد عفونی کننده و التیام دهنده زخمها

دارو : برگ گیاه پده ( Populus euphratica)
مقدر استعمال : 3 تا 5 گرم
طرز تهیه و استعمال : بصورت ضماد یا آب شستشو تهیه و استعمال کنید

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱