گیاه

ساعت ٧:۱۴ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۶/۱٠    
 
داروهای معالج استسقا و آب آوردن نسوج و اندامها - ورم Dropsy & Edema

نسخه های تک دارویی

نسخه شماره 1 داروی معالج آب آوردن انساج

دارو : پوست غان ( Betula pendula)
مقدارمصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه :مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 2

دارو : ریشه ریزوم مارچوبه ( Asparagus officinalis)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 3

دارو : ریزوم غلیون ( شون ) (Sambucus ebulus )
مقدار امصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 4

دارو : میوه و برگ بو ( Laurus nobilis L)
مقدار مصرف: 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 5

دارو : سرشاخه های کاهوی تلخ ( Lactuca virosa)
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه: مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 6

دارو : میوه یا برگ آقطی سرخ ( Sambucus racemosa)
مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 7

دارو : تمام قسمتهای کرفس ( Apium graveolence)
مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم
طرز تهیه : مقدر فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

نسخه شماره 8

دارو : ریشه یا تمام گیاه گل قاصد ( شیر مال ، کاسنی زرد ) ( Taraxacum officinalis )
مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم
طرز تهیه : مقدار فوق را که قبلا کوبیده شده در یک لیوان آب جوش ریخته نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار یک فنجان میل کنید

  
نویسنده : فرزانه (ربابه)دریاباری ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱۱